БРАТЧЕ И СЕСТРИЧКА

Едно братче и сестричка
играли вчера на жумичка.
При кокошките се скрили
там три яйчица открили.

После на тавана те видели
пет мишчици там живеели.
Котака бързо ги надуши
награда знай той заслужи.

Видели дечицата на двора
две козлета избягали от обора
Врабчето им се караше от стобора:
- Бързо прибирайте се при отбора!

Дечицата изморени от играта
нахранили кучето Шаро за финала.
По леглата изтощени те легнали
пълната Луната в захлас гледали.
Автор: Виктория Милчева

Популярни публикации от този блог

ОДА ЗА ЛЮБОВТА

Хора много,човеци малко

РЪЦЕТЕ ТИ МЪЖКИ